Disclaimer

Onze producten zijn ontworpen om correct en met zorg te worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard door Lhomme Tools voor onjuist gebruik van een van onze producten, en Lhomme Tools kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade aan personen, eigendommen of apparatuur bij het gebruik van de gereedschappen/producten. Onjuist gebruik resulteert in vernietiging van de garantie. Indien van toepassing, heeft de informatie die is verstrekt tot doel om algemene richtlijnen voor het gebruik van een bepaald gereedschap te geven en wordt er alle aandacht aan besteed mbt de juistheid van de gegevens. Er mag geen enkel project uitgevoerd worden zonder eerst te verwijzen naar de technische documentatie van de fabricant. Het is ons beleid om voortdurend verbeteringen van onze producten te bewerkstelligen en daarom behouden wij ons het recht voor de specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het gereedschap voorafgaand aan het gebruik ervan te toetsen.


Geen aansprakelijkheid
Bij defecten, foutieve aanvragen of anderszins, voortkomend uit het gebruik van deze website, aanvaardt Lhomme Tools geen aansprakelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
De inhoud van de video's van onze partners worden louter ter informatie vertoond en zijn de volledige verantwoordelijkheid van de uitgever.