De beste kwaliteit.

Is bij ons de norm.

De kwaliteit van FÖRCH kenmerkt zich door producten die optimaal aan uw individuele behoeften zijn aangepast en u met hun functionele ontwerp en efficiency overtuigen.
Maar FÖRCH-kwaliteit staat ook voor een hoogstaande dienstverlening. Om snel en betrouwbaar uw product naar wens te leveren, zijn al onze operationele handelingen in ons nieuwe en geavanceerde logistieke centrum tot op detailniveau op elkaar afgestemd, geoptimaliseerd en volgens de DIN EN ISO 9001 norm gecertificeerd. Onze betrouwbare logistieke partners zorgen ervoor dat uw bestellingen binnen 24 tot 48 uur worden afgeleverd.

 

Kwaliteitsbeleid.

En beleidstoelichting

Ons kwaliteitsbeleid richt zich in de eerste plaats op onze klanten, die wij van producten en diensten willen voorzien die in elk opzicht aan de gestelde eisen en verwachtingen voldoen.

Deze doelstelling kan echter alleen worden bereikt als de onderstaande kwaliteitsprincipes in acht worden genomen:

  • Een hoge kwaliteit van onze producten en diensten is onze belangrijkste bedrijfsdoelstelling.
  • De maatstaf voor de kwaliteit van onze producten en dienstverlening wordt bepaald door onze klanten.
  • Onze klanten verwachten dat hun leveringen op een correcte en veilige wijze stipt op tijd geleverd worden. Daarom moeten afspraken worden nageleefd.
  • Een zorgvuldige en grondige verwerking van aanvragen, offertes, orders en klachten garandeert een foutentolerantie van ‘nul’.
  • Bewustwording van de verantwoordelijkheden van alle medewerkers over hun deelname aan de realisatie van onze kwaliteitsdoelstellingen en het melden van afwijkingen aan hun leidinggevende indien dit buiten hun bevoegdheid valt.
  • Het verlagen van kosten en verhogen van de productiviteit met een gelijkblijvend hoog kwaliteitsniveau kan alleen worden bereikt als alle werkzaamheden vanaf het begin correct worden uitgevoerd.
  • Prioriteit geven aan het vermijden in plaats van herstellen van fouten.
  • Een gedetailleerde beoordeling van onze leveranciers omdat de kwaliteit van onze producten daar sterk afhankelijk van is.
  • De eisen en verwachtingen van onze klanten in acht nemen.

Onze inspanningen moeten leiden tot ‘klanttevredenheid’.

Beleidstoelichting van het Quality Management systeem.

Om aan de eisen van de klant omtrent planning, uitvoering en controle van alle kwaliteit-gerelateerde activiteiten te kunnen voldoen is in onze hele organisatie kwaliteitsnorm DIN EN ISO 9001:2008 van toepassing.

De Quality Management documentatie die uit het kwaliteitshandboek en de daarin aangehaalde documenten – zoals procedures en werkinstructies – bestaat, is bindend voor alle werknemers van het bedrijf.

De verantwoordelijk leidinggevende heeft als taak het kwaliteitssysteem te handhaven, op regelmatige basis de uitvoering van het kwaliteitssysteem en noodzakelijke verbeteringen te rapporteren (bijvoorbeeld op basis van uitgevoerde interne audits) en om binnen het bedrijf de bewustwording van de eisen van de klant te bevorderen. Voor de uitvoering van zijn taak krijgt de verantwoordelijke de steun van de bedrijfsleiding en andere medewerkers in de onderneming.

Met behulp van de bovengenoemde maatregelen moet het kwaliteitsbeleid van onze onderneming worden gerealiseerd. Daarbij geldt het kwaliteitsbeleid voor alle medewerkers als bindende richtlijn voor een kwaliteitsbewuste, klantgerichte en verantwoorde werkwijze.

Neuenstadt am Kocher d.d. 1 Juni 2013.